Benny E. Andersen

Brobyvalsen

Suite af 4 ballademelodier fra Broby sammensat af Benny  1984                          
Svennendal DGF 70,  Karl Hittebarn DGF 294   Hustu Moders klage DGF 286   Moderen under mulde DGF 89

alle efter Lille Ane, Broby, optegnet af J.F.Fenger 1844

anledning: 
Præsentation af Lille Anes ballader 1984
Arstal: 
1984
sektion: