Benny E. Andersen

Melodi og tekst til Den trofaste hustru