Benny E. Andersen

Tekst om Kurbitsmaleren - Væggene venter