Benny E. Andersen

Noder og tekst til Den lille sæl - Puiseeraq