Benny E. Andersen

Tekst om 100 års vals - seks gange seks