Benny E. Andersen

Tekst om Bentes Sorøpolka - Hun er kommet nærmere