Benny E. Andersen

Tekst om Valsen til Gerd - Dette må ikke dø