Benny E. Andersen

Gammegruppen

 

 

Gammegruppen - dronningen og GammenI 1984 havde Benny sammen med Anelise Knudsen, Elisabeth K. HolmJeppe Nørgaard, Lene Halskov og Per Bille været på en studie- og udvekslingsrejse til Skotland for at opleve den gamle skotske balladetradition, som stadig er levende.

 

Efter turen besluttede de at fortsætte samarbejdet og at arbejde med Gammen, balladen om Germand Gladensvend, under navnet Gammegruppen, og gruppen blev herefter suppleret med Mattias Bierring Andersen og Karl Bille, sønner af hhv. Benny og Per.

 

Det blev til et eksperimenterende og meget rigt samarbejde, hvor man var optaget af at udvikle balladens sprog i ord, billeder, musik og dans inspireret af den middelalderlige Gammegruppen - Anelise synger og Benny spillerlegertradition, som ifølge overleveringen netop udnyttede så mange virkemidler som muligt for at fange tilskuernes opmærksomhed.

 

Man forstod at trække på hinandens forskellige kompetencer, men ikke mindst ballademu-sikken kom i kraft af Bennys udvikling af musikken til at få en ny og mere aktiv rolle, end man ellers havde været vant i balladesammenhæng.

 

Gruppens medlemmer afprøvede også balladens muligheder i store totalteaterforløb og billedfortællinger f.eks. på sommerkursus på Skælskør Folkehøjskole i 1985, og kom i det hele taget rundt i landet som undervisere på kurser og seminarer, hvor deres arbejde med Gammegruppen - kædedans i salenballaderne blev en væsentlig inspirationskilde for en ny generation af balladesangere og -musikere.

 

I disse undervisningssammenhænge trak Gammegruppen bl.a. på de arbejdsmetoder for tilegnelse af balladesangen og -dansen, som Folkemusikhuset i Hogager havde udviklet.

 

Gammegruppen medvirkede endvidere i 1987 i forestillingen Jeppe – en vinternatsdrømHolbæk Egnsteater, og i 1987 udgav landsforeningen Folkemusikhusringen et kassettebånd med gruppen.

 

Gammegruppen - Anelise synger balladen om GammenLæs Bennys egen fortælling om gruppens arbejde med balladen om GammenMusikken Barnet og Nøglerne blev bl.a. komponeret i denne sammenhæng.