Benny E. Andersen

Gerd Gottlieb

Gerd Gottlieb f. 1945. Psykolog. Balladesanger. Kæreste fra 1986 og samlever fra 1993 med Benny i kollektivet Holte Molte. Aktiv i Holte Folkemusikhus.