Benny E. Andersen

Lederkurser i Omsorgsorganisationernes Samråd

 

Kurser blev afviklet i et samarbejde mellem generalsekretær for Omsorgsorganisationernes Samråd (OS) Kristian Riis, uddannelseskonsulent Elsebeth Mortensen og Benny E. Andersen, som skulle skabe den kreative ramme for kurserne.

 

OS var på det tidspunkt meget opmærksomme på, at der burde være et kursustilbud til ledere i omsorg og pleje af ældre. Elsebeth havde skrevet betænkning for Pensionistkommissionen i Herlev om det nye ældrearbejde, Kristian var blevet danmarksberømt for at have skabt Skovgården i Værløse, et meget kreativt aktivitetscenter for ældre, og Benny havde masser af erfaring med kulturarbejde med og om ældre.

 

Oprindelig var ideen at lave et kursus for især ledere af aktivitetscentre, men da kurset blev udbudt, meldte der sig ledere både fra kommunernes socialforvaltninger, hjemmeplejen, plejehjemmene og også nogen fra aktivitetscentrene.

 

Den helt grundlæggende ide, var at disse ledere trængte til et teoretisk og holdningsmæssigt løft. De var en gruppe, som var blevet overset med hensyn til efteruddannelse. Deres særlige situation var, at de ikke blev regnet særligt højt i det kommunale hierarki, så formålet med disse lederkurser var at give dem mere selvtillid og selvrespekt. Men det handlede også at lære dem om at være inddragende ledere både i forhold til personale og ikke mindst i forhold til brugerne af deres institutioner og tilbud. OS ville gerne præge disse mennesker, lære dem at være koordinatorer for ældre mennesker, der på trods af brug for hjælp stadig havde brug for indflydelse og kompetence i deres eget liv. Derfor blev Benny en meget vigtig medunderviser på disse lederkurser, der som de eneste i landet havde sin egen musiker, fortæller og lytter.

 

Disse fire kurser blev husket længe efter pga. Bennys deltagelse, fordi han ikke kun talte til hovedet, men i høj grad til hjertet og følelserne. Benny bidrog med en skøn blanding af musisk udfoldelse, folkedanse, sanglege "Den rige fugl kommer susende" og med sin mors erindringer ”Bedstemors Breve”. Erindringerne gjorde stort indtryk på deltagerne og var en fantastisk måde at se ældre som værdifulde bidragere til samfundet. Det var med Bennys særlige evne til at udtrykke det poetiske, at kurserne lykkedes som kunstneriske lederkurser, når de var bedst.

 

August 2013 Kristian Riis og Elsebeth Mortensen