Benny E. Andersen

Lille Ane - et balladeindsamlingsprojekt

 

Lille Ane - et lokalt balladeindsamlingsprojekt på Sorøegnen

Lille Ane (Ane Jensdatter 1791-1880) var en af de koner og mænd fra Lynge-Broby, som i 1840’erne meddelte deres viser til pastor Fenger i Lynge.

Fenger optegnede ord og melodier og sendte dem til folkemindesamleren Svend Grundtvig, der medtog dem i det store værk Danmarks Gamle Folkeviser (DGF).

Kort efter, at Benny i 1984 var kommet til Broby Gamle Skole, gik han og Jørgen på jagt efter lokale kilder til folkekultur, og de fandt hurtigt denne skat af gamle ballader.

Udover hvad der stod i DGF, blev brevvekslingen mellem Fenger og Grundtvig fundet frem på Dansk Folkemindesamling, og senere dukkede der interessante oplysninger og erindringer frem om Lille Ane og hendes søn Jens Hansen, der i 1850 startede Danmarks første friskole i Lille Anes hjem i Broby.

Viserne blev sunget og spillet og det hele samlet som arbejdsmanuskripter med kommentarer.

Et hæfte med Lille Anes og Bodils viser udkom i 1986 med titlen: ”Saa vælder de Ord over Volde”.