Benny E. Andersen

Om hjemmesiden

Om hjemmesiden

 

Formålet med hjemmesiden har været at samle dokumentation af hele komponisten, musikeren og forfatteren Benny E. Andersens samlede produktion inden for musik, teater og sange og at gøre det tilgængeligt for alle interesserede.

 

Benny startede selv med at digitalisere sine værker, og nu er arbejdet fortsat, idet alle tilgængelige kilder såsom arkiver, avisudklip, bånd, grammofonplader, film, bøger og fotografier er blevet benyttet, og en stor mængde personer har bidraget til at uddybe viden om Benny og hans liv og virke.

 

Ansvarlig for hjemmesiden er Bennygruppen ved Folkekulturværkstedet Broby gamle Skole.

Bennygruppen påbegyndte arbejdet allerede i 2009, efter at Benny døde i 2007. Gruppen består af

·         Cecilie Kildebæk Andersen, Bennys datter og medvirkende på mange af hans børneplader

·         Gerd Gottlieb, Bennys kæreste og samlever gennem de sidste 20 år

·         Dennis Mogensen, Bennys ven og spillekollega samt bofælle i perioder i Broby og Holte

·         Jørgen From Andersen, også Bennys ven og samarbejdspartner gennem tiden og bofælle i Broby

·         Inge Daniels Beck, der kom til midt i 2013, også Bennys ven og spillekollega helt fra  Albertslundtiden

 

Gruppen vil gerne sige tak til alle, der har bidraget til Bennyarkivet

 

·      til familie, venner og kolleger til Benny for hjælp med informationer, materialer og skriftlige bidrag

·      til Kristian Nielsen for opbygning af hjemmesiden og løbende it-hjælp

·      til Anja Hvidbjerg for praktisk og it-medhjælp

·      til Anne Okholm for den inspiration og hjælp, hun i sin tid gav Benny til at gå i gang med overhovedet at registrere sine kompositioner

·      til Egholtfondet, Folkemusikhusringen og private enkeltpersoner for økonomisk støtte

 

Hjemmesiden er under fortsat opdatering og udbygning, og bidrag eller korrektioner modtages gerne. Kontakt en af gruppen eller Folkekulturværkstedet.

Det bagvedliggende materiale opbevares i original i et arkiv i Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skole.

 

Rettigheder og forbehold.

Hjemmesidens artikler, noder, lydoptagelser, billeder og design er principielt omfattet af ophavsretslovens bestemmelser, ligesom nogle af melodierne er omfattet af KODA.

I en række tilfælde er der anvendt materiale, hvor ophavsretten tilhører andre, som har givet tilladelse til at bringe det på hjemmesiden, og i disse tilfælde er det markeret på hjemmesiden. For enkelte tekster eller illustrationer har det været umuligt at finde frem til den retmæssige indehaver af ophavsretten. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket ufrivilligt og utilsigtet, og berigtigelser modtages gerne.

Hvis materialet bruges i form af print eller download bedes man, hvis det videreformidles, om at lade det fremgå, hvorfra materialet kommer, og hvem der er ophavsmand i overensstemmelse med god citatskik.

 

Vink om brug af hjemmesiden

Ved tryk på ord eller sætninger angivet med fed skrift kommer man til links.

Fra en side kommer man tilbage til forsiden ved tryk på tegningen (Bennys egen signatur)af Benny øverst på siden til venstre.

Brug søgefeltet øverst til højre for at finde specifikke navne, melodier eller hvad som helst

Fra dørene kan man komme til andre døre ved at klikke i den grønne bjælke foroven.

God fornøjelse fra Cecilie cecilie.kildebaek@gmail.com, Gerd gerd.gottlieb@outlook.dk, Jørgen jfa@bgsbroby.dk, Dennis grenis@jubii.dk og Inge idb@post6.tele.dk

16. marts 2014